واریس

واریس

واریس به ورید های برجسته، ناصاف و پیچ خورده ای میگویند که در تمام نقاط بدن میتوانند دیده شوند اما ...

زخم معده

زخم معده

بیماری زخم معده وضعیتی است که در آن زخم ها یا بریدگی های دردناکی در پوشش معده یا قسمت اول ...

صفحه 19 از 19 ۱ ۱۸ ۱۹

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید