کبد

کبد یکی از شگفت انگیز ترین ارگان های بدن است. این اندام دارای وزنی در حدود1.5تا 2 کیلوگرم است. حدود 150 گرم گلوکز در خود ذخیره دارد. میتواند برای مدت3 تا 10 سال ویتامین B12 را در خود ذخیره نگه دارد. این ارگان تنها ارگانی است که توانایی بازسازی خود را دارد. به علت وظیفه مهم این ارگان و نیز اتصالات فیزیکی و غیر فیزیکی آن با سایر ارگان های شکمی بیماری های ، بیماری های این ارگان ها میتواند کبد را نیز درگیر کند. بیماری های کبدی شامل ، سنگ های صفراوی، هپاتیت، آسیت، یرقان ، سیروز و ...است. همانطور که گفتیم این ارگان توانایی باز سازی خود را دارد ولی گاهی از اوقات برخی بیماری ها سرعت تخریبشان از سرعت بازسازی کبد بیشتر است. این بیماری ها میتواند باعث نابودی کامل این ارگان شود. لازم به ذکر است بسیاری از بیماری های این اندام تا مراحل نهایی خود را نشان نمیدهند. این امر اهمیت شناخت کامل کبد علائم بیماری آن را میرساند. مادر این قسمت قصد معرفی کامل این عضو و بیماری ها و درمان های آنها را داریم.

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید