تئوفیلین

ستفاده میشوند. این داروها در گذشته به وفور برای بسیاری از بیماری های تنفسی استفاده میشده است. اما امروزه کابردهای ...

ادامه مطلب

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید