Tag: داروهای خواب آور

میدازولام

میدازولام یکی از داروهای دسته بنزودیازپین های میباشد که بیشتر به عنوان یک آرام بخش قوی یا القای بیهوشی استفاده ...

ادامه مطلب

آلپرازولام

آلپرازولام یکی از پرمصرف ترین داروهای دسته بنزودیازپین ها میباشد. این دارو از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا برای ...

ادامه مطلب

اگزازپام

گزازپام یکی از داروهای دسته بنزودیازپین ها است که درمان اضطراب و اختلالات خواب و ترک الکل استفاده میشود. این ...

ادامه مطلب

لورازپام

لورازپام یکی از داروهای دسته بنزودیازپین ها است. از این دارو برای کنترل و درمان صرع، تشنج، اضطراب، بی قراری ...

ادامه مطلب

دیازپام

دیازپام یکی از شناخته شده ترین داروهای دسته بنزودیازپین ها میباشد که عمدتا برای کنترل و درمان تشنج، بی خوابی ...

ادامه مطلب

کلونازپام

کلونازپام یکی از داروهای دسته بنزودیازپین ها ( هم خانواده دیازپام ، اگزازپام لورازپام ) میباشد. این دارو به صورت ...

ادامه مطلب

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید