ریسپریدون

ریسپریدون دارویی از خانواده داروهای ضد جنون است  و یکی از داروهای اصلی برای کنترل و درمان اسکیزوفرنی میباشد. اما ...

ادامه مطلب

هالوپریدول

هالوپریدول یکی از معروفترین دارو های ضد سایکوز است که برای درمان پرخاشگری، اسکیزوفرنی، حملات اضطراب، پانیک و هذیان استفاده ...

ادامه مطلب

الانزاپین

الانزاپین یکی از داروهای مورد استفاده برای اختلالات روان پزشکی از جمله اختلال دوقطبی و سایکوز است. اما به ندرت ...

ادامه مطلب

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید