سایمتیدین

سایمتیدین یکی از داروهای خانواده آنتی H2 هیستامین ها و هم خانواده رانیتیدین و فاموتیدین است. این دارو عمدتا برای ...

ادامه مطلب

فاموتیدین

فاموتیدین یکی از داروهای هم خانواده رانیتیدین و سایمتیدین است که برای کاهش تولید اسید معده استفاده میشود. این دارو ...

ادامه مطلب

هیوسین

هیوسین یکی از داروهای مورد استفاده در درمان اسهال، دل پیچه و تهوع است که به صورت قرص، آمپول و ...

ادامه مطلب

هیپوکالمی

هیپوکالمی به کاهش سطح پتاسیم خون کمتر از سطوح نرمال آن گفته میشود که یک اختلال الکترولیتی جدی میباشد. پتاسیم ...

ادامه مطلب

پانکراتیت

پانکراتیت یا همان التهاب پانکراس یک اختلال شدید است که میتواند با خطرات جدی و حتی تهدید کننده حیات بیمار ...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 ۱ ۲

پست های تصادفی

اخرین نوشته ها

افزودن لیست پخش جدید